Contacte i funcionament

C. Pla de Balenyà, 30-32, baixos C/e:aula@vic.cat
HORARI D'ATENCIÓ PERSONALITZADA:
Classes
Matins: dilluns i dimarts de 12.00 a 13.00 / dimecres i dijous de 10.00 a 12.00
Tardes: dilluns i dimarts de 15.00 a 19.00 / dimecres i dijous de 15.00 a 18.00
Informació, entrevistes, inscripcions, certificats, proves de nivell
Tardes: dimecres i dijous de 18.00 a 19.00
HORARI DE CURSOS MONOGRÀFICS I SESSIONS DE CONVERSA:
Consulteu la programació a tallers monogràfics i sessions permanents.

dilluns, 21 de desembre de 2015

Sessions de conversa en català

A partir del mes de gener comencem les sessions de conversa en català. Aquestes sessions estan adreçades a persones que es preparen el nivell A2 del Marc europeu comú de referència, és dir bàsic. L'objectiu és que l'alumnat a final de curs comprengui frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes de primera necessitat; que es pugui comunicar en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals; i que pugui descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Per a més informació, consulteu la pàgina Sessions permanents d'aquest bloc.